Raadioreklaami tellimise ja tühistamise tingimused

Raadioreklaami tellimise tingimused

  1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
  2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest Eesti Meedia AS-le taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
  3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija Eesti Meedia AS-le tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
  4. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama Eesti Meedia AS-le.
  5. Eesti Meedia AS jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele. Reklaam ei tohi olla eksitav. Eesti Meedia AS ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad Eesti Meedia AS ärihuve.
  6. Eesti Meedia AS jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
  7. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
  8. Tellimust esitades kinnitan, et olen Eesti Meedia AS reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.