Telereklaami tellimise ja tühistamise tingimused

AS Postimees Grupi reklaamimüügi tingimused:

  1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
  2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest AS Postimees Grupile taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
  3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija AS Postimees Grupile tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
  4. Reklaamkampaania klikkide arv ei ole aluseks reklaami tühistamisele, AS Postimees Grupp ei garanteeri reklaamile ühtegi klikki.
  5. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama AS Postimees Grupile.
  6. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad AS Postimees Grupi ärihuve.
  7. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
  8. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
  9. Tellimust esitades kinnitan, et olen AS Postimees Grupi reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.