Trükireklaam

Trükireklaam

AS Postimees Grupi kontserni kuulub Eesti suurim päevaleht Postimees, Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees. Läbi meie trükikanalite on kliendil võimalik kõnetada 279 300 lugejat üle Eesti.

Ajaleht Postimees:

Päevaleht Postimees ilmub kuuel päeval nädalas, esmaspäevast laupäevani. Postimees on  Eesti loetavaim päevaleht kõnetades 176 400 lugejat päevas.

Äripäeviti on ajalehe Postimehe tiraažiks 44 800. Laupäeviti on klientidel aga võimalus jõuda  52 200 tiraažini. Laupäeviti ilmuv Postimees Nädalavahetus toob lugejateni lisaks uudistele ka pikemaid olemus- ja arvamuslugusid, nädalasündmuste ja tegijate kokkuvõtteid, huvitavaid persoonilugusid, moe- ja iluuudiseid ja veel palju muud sisukat lugemist. Lisaks Postimees Nädalavahetusele ilmub laupäeviti ka Arvamuse ja kultuuri leht ning nädalalõpu lisa  Arter.

Postimees Grupi põhitoodete hulka kuulub ka vanaemale elanikkonnale suunatud lisaväljaanne 60+. Tegemist on väljaandega, mis jõuab 64 400 lugejale ja levib Postimees Grupi maakonnalehtede vahel.

Kes on ajalehe Postimees lugeja?

Lojaalne lehelugeja (91% lehe lugejatest tellijad), keskmisest kõrgema sissetulekuga, haritud inimene. Lugeja kes huvitub ja kellele läheb korda, mis toimub Eestis ja võõrsil.

Miks kasutada ajalehte Postimees enda kampaaniates?

 • Suurim ja loetavaim kvaliteetpäevaleht Eestis.
 • Postimehel on kõige rohkem lehtedest ostujõulist lugejaskonda vanuses 30-54.
 • Postimehel on kõige enam harituid lugejaid.

 

Maakonna ajalehed:

AS Postimees Grupi maakonna ajalehed katavad kuue ajalehega kaheksa maakonda Eestis, saades piirkondades parima katvuse ja olles kohaliku inimese esimene lugemiseelistus (Faktum ja Ariko 2018, II poolaasta lugejauuring). Meie väljaanded on (Faktum ja Ariko lugejauuring,  2018 II poolaasta):

 • Tartu Postimees – levib Tartumaal, Jõgevamaal ja Otepääl, lugejaid kokku 44 000.
 • Pärnu Postimees – levib Pärnumaal, lugejaid kokku 42 000.
 • Sakala – levib Viljandimaal, lugejaid kokku 30 000.
 • Lõuna-Eesti Postimees – levib Võru-; Põlva-; ja Valgamaa, lugejaid kokku  27 000.
 • Järva Teataja – levib Järvamaal, lugejaid kokku 16 000.
 • Virumaa Teataja – levib Lääne- Virumaal, lugejaid kokku 28 000 .

Maakonna ajalehed on juba ajalooliselt väga olulise positsiooniga oma piirkonna lugejate seas. Kohalik toimetus mitte ainult ei tooda kohalikke uudiseid, vaid kaasab ka erinevate projektide läbi kohalikku inimest ja teeb endast sõltuva, et tagada aastasadu kestvat meediaturuliidri staatust piirkonnas. Meie kaubamärgid on usaldusväärsed, kõigile tuntud, sisu tugev ja lugejaskond piirkonnas parim.

Maakonna ajalehed võimaluse reklaamiga jõuda kohaliku inimeseni personaalsema sõnumiga, seda usaldusväärses keskkonnas. Maakonna ajalehtedega kokku saab kõnetada 177 000 lugejat kaheksas maakonnas, millest 41% on mehed ja 59% naised. Püsitellijaskond on keskmiselt 90%, mis näitab, et maakonna ajalehed on igapäevane oodatud lugemisvara.

Päevalehtedega võrdväärselt oluline on nädalaleht “Maa Elu” – Eestimaa suurima kavusega maamajanduslik väljaanne, mis ilmub Postimehe ja eeltoodud maakonna ajalehtede koosseisus. Maa Elu räägib maamajandusest ja inimestest, kes sellega tegelevad: põlluharimisest, loomapidamisest, tootmisest,metsandusest jms. Reklaami võimalus maamajandusega seotud ettevõtetele, kus konkuretsitu levi ja maamajandus kontekstis saavad reklaamid parima tähelepanu.

Kolmes maakonnas on võimalik reklaamiks kasutada kuulutuste väljaannet: 1Leht (Viljandimaal), Pärnu Börs (Pärnumaal) ja Tartu Börs (Tartumaal).

Piirkonna erineva sihtgrupi kõnetamiseks ja kaasamiseks on loodud eriprojektid, kus reklaamid saavad valitud sihtgrupis seas eksponeeritud:

 • Kalenderiprojekt “Mina Märkan” koostöös maakonna lasteaaedade ja ettevõtetega – eesmärk on tunnustada kohaliku ajalehe ja panust andvate ettevõtetega lasteaia lapsi ja kanda sõnumit, et “me märkame” nende loomet.
 • “Aasta Ettevõtlus” väljaanded, mis märkab tublisi kohaliku elu edendajaid, mõjukaid ja aktiivseid inimesi. Väljaanne sünnib sünergias toimetuste, omavalitsuste, arenduskeskuste ja väärikate koostööpartneritega.
 • “Koolilõpp kogumik” personaalne 9. ja 12. klassi koolilõpetajate aasta raamat, mis jääb mälestuseks kõikidele selle maakonna koolilõpetajatele. Projekt on personaaalne ja kaasab koolilõpetajaid tegema kohalike toimetustega koostööd.
 • “This Week” – turistidele suunatud turismi teatmikud Virumaal, Pärnumaal ja Tartumaal. Väljaanne on asendamutu kaaslane piirkonda külastavale turistile (ilmuvad soome-, inglise-, ja vene keeles).
 • “Osuti” – kaks korda aastas viie maakonna ajalehe lugejaskonda kõnetav tarbijaajakiri, mis võtab kokku hooajal olulised teemad.
 • “Tervise Osuti”  – tervise teemadest pakatav väljaanne, mis kõnetab viie maakonna ajalehe lugejaskonda.

Reklaamikliendiga koostöös oleme lahendustele orienteeritud ja aitame leida sobiva sihtgrupiga väljaande, arvestades kliendi vajadusi.

 

Trükireklaami tellimine

Ajaleht Postimees:

telefon: +372 666 2445

e-mail: reklaam@postimees.ee

Maakonnalehed ja eriporjektid: (Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees):

telefon: +372 515 7326

e-mail: reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee