Trükireklaami eriprojektid

Suuremahulise info levitamiseks pakume võimalust eestikeelse lehe ja venekeelsete lehtede vahel levitada klienditeavet sisaldavat erilehte. Enim levinud on erileht paberil ajaleheformaadis, kuid võimalikud on ka muud formaadid. Omalt poolt pakume trükise küljendamist, keeletoimetamist ja korrektuuri, vajadusel tõlkimist eesti keelest vene keelde, trükki ja levitamist meie trükiste täis- või piiratud tiraažide koosseisus. Erileht on sobiv eelkõige riigiasutustele, suurfirmadele ja kolmanda sektori organisatsioonidele.

 

Taavi Lätti

Printreklaami müügidirektor

E-post: taavi.latti@postimeesgrupp.ee