Veebireklaami tehnilised tingimused

Üldised tingimused

1.    Postimees aksepteerib ainult HTTPS kujul bännereid, tracking pixleid ja serveerimis scripte
2.    Postimees kasutab reklaamide serveerimiseks maailma tunnustatuimat reklaamiserverit Google DoubleClick for Publishers (DFP).
a.    DFP suudab algoritmiliselt eelistada iga kampaania jaoks paremini toimivaid keskkondi, asetusi, mõõtusid ja kujundusi.
3.    Postimees kasutab ja aksepteerib neljas vormingus reklaame:
a.    Pildifail (.jpg, .png, .gif)
b.    Videofail (.mp4)
c.    HTML: Kõik HTML bänneri osad ja kasutatavad library-d peavad töötama läbi HTTPS ühenduse (https://support.google.com/dfp_premium/answer/4515432)
d.    Serveerimis-script: Serveerimis-script’id peavad kõik töötama HTTPS kujul
4.    NB! Flash formaadis reklaamid on tungivalt mittesoovitatud, kuna veebilehitsejatest (Chrome ja Firefox) tulenevalt ei näe pooled kasutajad Flash reklaame korrektselt!
5.    Reklaamid ei tohi matkida uudist ja Postimehe väljanägemist.
6.    Reklaamide saatmisel on vaja kõik failid lisada .zip konteinerisse ning edastada see kokku pakitult.
7.    Lisaks failidele tuleb kaasa saata ka URL aadressid, millele reklaamid viitama peavad. Postimees ei kasuta URL-aadresse, millel reklaamiserver tuvastab viiruslikke või kasutajatele potentsiaalselt kahjulikke tunnuseid. Samuti ei tohi URL aadressid sisaldada täpitähti.
8.    Unikaalsus, kellaaja, nädalapäeva, rubriigi piirangu või sihtimise puhul tekkivad mahupuudujäägid kompenseerib Postimees puudujäänud osa ulatuses esimesel võimalusel.
9.    Lisaks Postimehe poolt kehtestatud nõuetele peavad kõik reklaamid vastama Eesti Vabariigi seadustele (sh reklaamiseadusele).

Pildifail

1.    Pildifail peab olema .jpg, .png või .gif vormingus.
2.    Pildifaili maksimaalne lubatud kaal on 100 kb.

Videofail

1.    Videofail peab olema .mp4 või .flv vormingus.
2.    Videofaili maksimaalne lubatud kaal on 2 MB.
3.    Videoreklaamide esitamine reklaampindadel käib läbi HTML-konteineri, millel on nupud (play/paus ja mute) ning vaikimisi sätted on:
a.    Heli välja lülitatud.
b.    Automaatne alustus sisse lülitatud.
c.     Automaatne kordus sisse lülitatud.
4.    Videoreklaamide pre-, mid- või post-roll’ina esitamisel tekib kasutajal võimalus reklaami vaatamine vahele jätta pärast viiendat sekundit.
5.    Videofaili metadata peab asuma faili alguses.

HTML

1.    HTML-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTML-i, CSS-i ja JavaScripti funktsioone.
2.    HTML-reklaami maksimaalne lubatud maht on 100 kb. HTML-i mahtu mõõdame network traffic’u järgi.
3.    Reklaam ei tohi kaasata pilte, JS-i, CSS-i ega muid faile väljaspoolt Postimehele saadetud .zip konteinerit (v.a. Google’i ja Adobe’i CDN-id).
4.    Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid olema sprite’itud ühest failist.
5.    Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.
6.    HTML-reklaam peab sisaldama clickTAG-i. Selle paigaladmiseks on kaks sammu:
a.    Kopeeri järgnev kood <head></head> TAG-ide vahele.
<script>
function getQueryStringValue (key) {
return decodeURIComponent(window.location.search.replace(new RegExp("^(?:.*[&\\?]" + encodeURIComponent(key).replace(/[\.\+\*]/g, "\\$&") + "(?:\\=([^&]*))?)?.*$", "i"), "$1"));
}
window.clickTAG = getQueryStringValue("clickTAG");
</script>

 

b.    Lisa klickTAG <body> TAG-ile, et see näeks välja:
<body onclick="window.open(window.clickTAG); return false;">

 

7.    Mitme erineva clickTAG-i korral kasutada:
window.clickTAG = getQueryStringValue("clickTAG");
window.clickTAG1 = getQueryStringValue("clickTAG1");
window.clickTAG2 = getQueryStringValue("clickTAG2");

 

8.    HTML-reklaami korrektseks kuvamiseks lisa CSS-i reeglid:
<style>
html, body {
            padding: 0;
margin: 0;
}
img {
border: none;
}
</style>

 

9.    Tracking-pikslid võib lisada HTML-reklaamide sisse.
a.    Sealjuures tuleb meeles pidada, et tracking-pikslid käivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda.
10.  HTML-reklaam võiks soovituslikult olla responsive. Selleks tuleks width ja height parameetrid seadistada 100%-le.
11. Tööriistade (Edge, Swiffy, GWD) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

Serveerimis-script

1.    Serveerimis-script’iga esitatud reklaamid peavad alluma kõigile eelpool väljatoodud reeglitele.
2.    Serveerimis-script’iga mobiilis reklaamide näitamine ei ole võimalik (kuna lahendus sellisel moel ei ole responsive).
3.    AS Postimees Grupp ei vastuta kolmandate osapoolte tehtud sisuliste või tehniliste vigade eest.
4.    AS Postimees Grupp garanteerib näitamiste mahu täitmise DFP (Google DoubleClick for Publishers-i) järgi. Näitamiste statistika erisused kolmandate osapoolte mõõdikuid kasutades on tehnilistel põhjustel tavapärased.

HTML reklaamide näidised

Näidis 1 – Lae html pakk alla siit

 

Näidis 2 – Lae html pakk alla siit